Mony: Sınıfsallığın kanser ile ilişkisi üzerine durmalıyız