İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri, tutuklu Hamzaoğlu için sahnedeydi